Problem med dåliga rör?

- Förnya och byt ut rören under jord 

På QuickPipe är vi specialister på att renovera eller byta ut rör under jord. Företaget är ungt, men vi som jobbar här har lång och bred erfarenhet av schaktfri ledningsförnyelse med över 20 år i branschen. Vi har utfört Sveriges största rörspräckning vid Saabs fabrik i Trollhättan. Läs mer om projektet här.

Vi arbetar med modern teknik och erbjuder kostnadseffektiva lösningar för att förnya vatten-, spill-, dagvatten- och gasledningar. Med eller utan dimensionsökning.

Bland våra kunder finns många kommuner, industrier och markentreprenörer i Sverige, Finland och Norge. 

Segjärn i gjutjärn 

- En ny metod

Quickpipe arbetar sedan länge på den finska marknaden. En ny metod har införts där vi spräcker gamla gjutjärnsrör och drar in segjärnsrör i  stället för polytenrör som är normalfallet i Sverige. De nya rören skarvas med dragsäkra muffar. Segjärnsrören är diffusiontäta.

Läs om Sveriges största rörspräckning. Mer info finns här: http://entreprenadaktuellt.se/artikel/49547/sveriges-storsta-rorsprackning.html