Galvutslagning

- Lägg nya ledningar utan alltför stora ingrepp 

Gräv inte upp bekymren

Våra vattenledningar håller på att falla i bitar! Renovering och utbyte av gamla galvaniserade rör har hittills varit en besvärlig och kostsam historia. Omfattande grävningsarbeten har krävts för att få upp gamla ledningar och lägga ner nya med stora trafik- och miljöproblem som följd. Nu erbjuder QUICKPIPE en möjlighet att utan alltför stora ingrepp lägga nya ledningar i anslutning till de gamla uttjänta rören.

Utnyttja det du redan har

Vi slår, via enkelt grävda minischakt, ut den gamla ledningen och drar i samma operation in ett foderrör för den nya ledningen som har bibehållen eller utökaddimension.

Smidigare kan det inte bli..!