Injektering 

- Täta krympsprickor och fogar i betongen

Vattenläckage genom krympsprickor eller fogar i betongkonstruktioner ger skador som t.ex. rostskador på installationer, förstörd betong och korrosion på armering.

För ett fullgott, varaktigt tätningsresultat krävs en djupinjektering i betongen istället för en försegling av ytan, som bara löser problemet temporärt.

En djupinjektering med TACSS/FLEX innebär att inte enbart stora, synliga sprickor tätas, utan att även mycket små sprickor och porer fylls med injekteringsmaterial.

TACSS/FLEX kännetecken:

 • En flytande plast för tätning och stabilisering av jord, berg och betong
 • Miljökontrollerat
 • Användarvänligt
 • Långtidsbeständigt
 • Har kontrollerad reaktionsprocess oberoende av vattentillgång
 • Har en aktiv inträngningsförmåga pga gasutveckling
 • Stoppar vattenflödet och begränsar injekteringsområdet
 • Krymper ej efter stelning
 • Kan användas i dricksvattenområden
 • Exempel på användningsområden:
 • Vattenverk
 • Betongdammar
 • Kraftverk - utskov
 • Fjärrvärmekulvert fogar
 • Bassänger
 • Brunnar