Rördrivning

- Vi trycker oss fram till målet! 

Nytt foderrör av stål slås under vägar och järnvägar.

Dimensioner Ø 200-800 mm.

Med ökade återställnings- och trafikomläggningskostnader har branschen börjat se sig om efter nya, enklare metoder att dra ledning.

Våra tryckluftsdrivna slaghammare slår sig genom vägbankar, trädgårdar och gator, utan att lämna spår på markytan.