Tjänster 

 

QuickPipe AB erbjuder rörnätsägare och andra intressenter en kostnadseffektiv lösning när det gäller förnyelse av vatten-, spill-, dagvatten- och gasledningar. Våra kunder är huvudsakligen kommuner och markentreprenörer i Sverige, Finland och Norge. Vi har utfört Sveriges största rörspräckning vid Saabs fabrik i Trollhättan. Läs mer om projektet här

Vi använder oss idag av följande tekniker:

 

  • Bursting - Vibrationsfri och schaktfri ledningsförnyelse med dimensionsökning, rörspräckning. 
  • Galvutslagning - Utslagning av galvrör och indragning av foderrör
  • Rördrivning - Rammning av stålrör under vägar och järnvägar
  • Injektering - Långtidsverkande tätning av krypsprickor och fogar i betong