Galvutslagning

Lägg nya ledningar utan alltför stora ingrepp

Gräv inte upp bekymren
Våra vattenledningar håller på att falla i bitar! Renovering och utbyte av gamla galvaniserade rör har hittills varit en besvärlig och kostsam historia. Omfattande grävningsarbeten har krävts för att få upp gamla ledningar och lägga ner nya med stora trafik- och miljöproblem som följd. Nu erbjuder QUICKPIPE en möjlighet att utan alltför stora ingrepp lägga nya ledningar i anslutning till de gamla uttjänta rören.

Utnyttja det du redan har
Vi slår, via enkelt grävda minischakt, ut den gamla ledningen och drar i samma operation in ett foderrör för den nya ledningen som har bibehållen eller utökad dimension. Smidigare kan det inte bli!

QuickPipe AB
Box 4, 790 26 ENVIKEN
Huvudkontor
Telefon 0246-23400
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram