vibrationsfri, kontrollerad Rörspräckning

Dra in nya, grövre ledningar i den gamla sträckningen

Rörspräckning är metoden för relining av gamla vatten-, spill- och dagvattenledningar. En helt vibrationsfri och tyst metod för rörspräckning. Vi har utfört Sveriges största rörspräckning vid Saabs fabrik i Trollhättan. Läs mer om projektet här.

Dåligt och dyrt
Vårt ledningsnät inom VA-sektorn är som bekant inte vad det borde vara vad gäller hållbarhet och funktion. Omläggning av VA-ledningar drar mycket stora kostnader och den tyngsta posten är oftast återställningen av gator och överbyggnader. Dessa fakta har lett till att renovering av ledningar blivit ett omdiskuterat ämne under de senaste åren.

Rörspräckning - Två flugor i en smäll!
Ny teknik har utvecklats och en ny typ av renoveringsmetod är rörspräckning. En teknik där man, samtidigt som den gamla ledningen spräcks och utvidgas, med hjälp av hydraulik, drar in den nya ledningen i den gamla sträckningen.

Ekonomiskt och miljöanpassat
Eftersom rörspräckning endast kräver ett minimum av marköppning innebär metoden stora fördelar. Minimal markåterställning, inga dyra maskinkostnader eller trafikolägenheter behöver uppstå. Observera också att rörspräckningsmetoden bibehåller eller utökar den ursprungliga ledningsdimensionen. Vi tillhandahåller den nya tekniken.

Segjärn
"Värstingmaskinen", Grundoburst 1000, klarar dimensioner från Ø200 mm upp till Ø630 mm. Dragkraften är hela 100 ton. Därför kan vi nu spräcka och infodra de tidigare omöjliga rören av segjärn.

QuickPipe AB
Box 4, 790 26 ENVIKEN
Huvudkontor
Telefon 0246-23400
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram