Rördrivning

Vi trycker oss fram till målet!

Nytt foderrör av stål slås under vägar och järnvägar. Dimensioner Ø 200-800 mm.

Med ökade återställnings- och trafikomläggningskostnader har branschen börjat se sig om efter nya, enklare metoder att dra ledning. Våra tryckluftsdrivna slaghammare slår sig genom vägbankar, trädgårdar och gator, utan att lämna spår på markytan.

QuickPipe AB
Box 4, 790 26 ENVIKEN
Huvudkontor
Telefon 0246-23400
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram