INjektering

Täta krympsprickor och fogar i betongen

Vattenläckage genom krympsprickor eller fogar i betongkonstruktioner ger skador som t.ex. rostskador på installationer, förstörd betong och korrosion på armering. För ett fullgott, varaktigt tätningsresultat krävs en djupinjektering i betongen istället för en försegling av ytan, som bara löser problemet temporärt.

En djupinjektering med TACSS/FLEX innebär att inte enbart stora, synliga sprickor tätas, utan att även mycket små sprickor och porer fylls med injekteringsmaterial.

TACSS/FLEX kännetecken
• En flytande plast för tätning och stabilisering av jord, berg och betong
• Miljökontrollerat
• Användarvänligt
• Långtidsbeständigt
• Har kontrollerad reaktionsprocess oberoende av vattentillgång
• Har en aktiv inträngningsförmåga pga gasutveckling
• Stoppar vattenflödet och begränsar injekteringsområdet
• Krymper ej efter stelning
• Kan användas i dricksvattenområden

Exempel på användningsområden:
• Vattenverk
• Betongdammar
• Kraftverk - utskov
• Fjärrvärmekulvert fogar
• Bassänger
• Brunnar

QuickPipe AB
Box 4, 790 26 ENVIKEN
Huvudkontor
Telefon 0246-23400
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram