Miljöpolicy

Är man stor och stark, måste man vara snäll - mot miljön

Vi har har specialiserat oss på resurseffektiva rörförnyelsemetoder vilka hushåller med mark och resurser. Vi skall medverka till en hållbar samhällsutveckling genom att förbättra och utveckla våra metoder för rörförnyelse.

Vi skall uppnå detta genom att:
• Hushålla med resurser och minska miljöbelastningen från transporter och maskiner.
• Arbeta med ständiga miljöförbättringar
• Följa gällande miljölagstiftning
• Ställa miljökrav på våra leverantörer
• Öka miljökompetensen hos våra anställda
• Förebygga föroreningar i vår verksamhet

QuickPipe AB
Box 4, 790 26 ENVIKEN
Huvudkontor
Telefon 0246-23400
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram