Tjänster

QuickPipe AB erbjuder rörnätsägare och andra intressenter en kostnadseffektiv lösning när det gäller förnyelse av vatten-, spill-, dagvatten- och gasledningar. Våra kunder är huvudsakligen kommuner och markentreprenörer i Sverige, Finland och Norge. Vi har utfört Sveriges största rörspräckning vid Saabs fabrik i Trollhättan. Läs mer om projektet här.

Vi använder oss idag av följande tekniker:

Bursting - Vibrationsfri och schaktfri ledningsförnyelse med dimensionsökning, rörspräckning.
Galvutslagning - Utslagning av galvrör och indragning av foderrör
Rördrivning - Rammning av stålrör under vägar och järnvägar
Injektering - Långtidsverkande tätning av krypsprickor och fogar i betong

QuickPipe AB
Box 4, 790 26 ENVIKEN
Huvudkontor
Telefon 0246-23400
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram